KAGUYA key switch

Official support for: premiersoundfactory.com
KAMO9n
KVRer
Topic Starter
1 posts since 28 Jul, 2021

Post Tue Jul 27, 2021 11:37 pm

KAGUYA no key switch wa, YAMAHA shiyou no center C = C3 desuga,
kokusaishiki-hyouki wa C4 no youdesu.

dekireba, C3 ka C4 no hyouki wo sentaku dekiru youni shite moraemasenka.
gokentou kudasai.

Return to “Premier Sound Factory”